نمایش یک نتیجه

وضعیت موجودی

گروت اپوکسی ( سه جزیی )

تومان
یک محصول ساخته شده بر پایه اپوکسی سه جزئی با دانه بندی های مختلف برای گروت ریزی به ضخامت 3 تا 10 سانتیمتر