مشاهده همه 2 نتیجه

وضعیت موجودی

روان کننده بتن

340,000 تومان
بر پایه ی لیگنو سولفونات جهت بتن ریزی در شرایط آب و هوایی معتدل با حفظ اسلامپ در زمان محدود طراحی گردیده است.

روان کننده بتن

340,000 تومان
افزودنی کاهنده ی آب و روان کننده ی بتن با خواص دیر گیری بر پایه لیگنو سولفونات برای بتن ریزی در آب و هوای گرم