نمایش یک نتیجه

وضعیت موجودی

تخریب کننده بتن (کتراک)

تومان
پودر تخریب کننده بتن جهت تخریب مقاطع بتنی و سنگی به روش انبساطی تولید و فرموله شده است.