نمایش یک نتیجه

وضعیت موجودی

خمیر کاشت میلگرد ( عمودی )

تومان
.مناسب جهت کاشت میلگرد و انکر بولت به صورت افقی، عمودی و سقفی در داخل بتن است