نمایش یک نتیجه

وضعیت موجودی

ژل میکروسیلیس

212,500 تومان
این ماده باعث افزایش مقاومت فشاری کاهش عیار سیمان و کاهش نفوذ پذیری در بتن می گردد.