نمایش یک نتیجه

وضعیت موجودی

چسب دوبل کاری

600,000 تومان
این چسب بر پایه ی پلیمر های پیشرفته جهت دوبل کاری و نجاری فرموله گردیده