نمایش یک نتیجه

وضعیت موجودی

واتر استاپ بنتونیتی

تومان
بافت تشکیل دهنده این واتر استاپ از سدیم بنتونیت (گل بنتونیت) بوده، که در هنگام تماس با آب منبسط شده مانع عبور آب از محل درزها می گردد .