نمایش یک نتیجه

وضعیت موجودی

هواساز بتن

تومان
افزودنی حباب هواساز محلول در اب بدن کلراید جهت تولید حباب های هوای میکرونیزه پایدار در مخلوط بتن و ملات طراحی گردیده است.