نمایش یک نتیجه

وضعیت موجودی

شاتکریت پودری

تومان
زودگیر پودری بدون کلوراید و فاقد قلیا جهت تسریع در گیرش شات گریت به روش خشک طراحی و تولید گردیده است.