نمایش یک نتیجه

وضعیت موجودی

رزین هموپلیمر وینیل استات

تومان
این محصول از خانواده رزین های امولسیونی همو پلیمر بر پایه ی پلی وینیل استات می باشد.