نمایش یک نتیجه

وضعیت موجودی

ترمیم کننده آب بند

475,000 تومان
ا استفاده از ترمیم کننده های آب بند در سازه هائی که نفوذ پذیری بتن در آنها از اهمیت زیادی برخوردار است می توان علاوه بر کسب سطح مناسب، آب بندی بتن را نیز در مناطق ترمیم شده تامین نمود.