نمایش یک نتیجه

وضعیت موجودی

روان کننده بتن

800,000 تومان
بر پایه ی لیگنو سولفونات جهت بتن ریزی در شرایط آب و هوایی معتدل با حفظ اسلامپ در زمان محدود طراحی گردیده است.