چسب و رزین

چسب چوب ممتاز

V-600

چسب کاغذ

K-208

چسب کاغذ سوپر

K-210

چسب دوبل ممتاز

K-206

چسب دوبل سوپر

K-207

چسب حرارتی روکش

V-8000

چسب حرارتی پرس

V-10000

چسب کنتاکت پست فرمینگ

KP-14

چسب پست فرمینگ پایه اب

KP-18

چسب صنعتی

M-31

چسب پی یو

M-101

چسب پی وی سی

KP-46

رزین هموپلیمر وینیل استات

P 500