گواهینامه ها

ایزو 9001

استاندارد بین المللی برای سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) است که توسط ایزو (سازمان بین المللی استاندارد سازی) منتشر شده است. این استاندارد اخیرا در سال ۲۰۱۵ به روز شد و به عنوان استاندارد ISO 9001: 2015 نامیده می شود. به منظور آزاد شدن و به روزرسانی، ایزو ۹۰۰۱ باید توسط اکثریت کشورهای عضو توافق شود تا تبدیل به یک استاندارد بین المللی شناخته شود، که به معنی آن است که توسط اکثریت کشورهای جهان پذیرفته شده است. شرکت پیوندشیمی آبادسازان پارس مفتخر بوده که تاییدیه ایزو 9001را برای سومین سال کسب نموده واهداف وابعاد این تاییدیه ها رابه صورت یکپارچه و منظم رعایت کند.

ایزو 10004

یكی از عناصر اصلی موفقیت سازمانی ، رضایت مشتری از سازمان و محصولات و خدمات آن است. بنابراین لازم است نظارت و سنجش رضایت مشتری انجام شود .این سند دستورالعمل هایی را برای تعریف و اجرای فرایندها به منظور نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه می دهد.قابل ذکر که پیاده سازی این استاندارد نیز صرف نظر از نوع یا اندازه یک سازمان  و یا محصولات و خدمات ارائه شده توسط آن در نظر گرفته شده است و همچنین  تمرکز این سند بر روی مشتریان خارجی سازمان است. شرکت پیوندشیمی آبادسازان پارس مفتخر بوده که تاییدیه ایزو 10004را کسب نموده واهداف وابعاد این تاییدیه ها رابه صورت یکپارچه منظم رعایت کند.

 

ایزو14001

این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها، چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد.
این استاندارد همچنین می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی درحوزه محیط زیست باشد، چرا که الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است.  شرکت پیوندشیمی آبادسازان پارس مفتخر بوده که تاییدیه ایزو 10004را کسب نموده واهداف وابعاد این تاییدیه ها رابه صورت یکپارچه منظم رعایت کند.

ایزو45001

این استاندارد با عنوان استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی معرفی شد و شامل الزامات و قوانینی است که به سازمان ها کمک کند، محیط کاری ایمن تری داشته باشند و بتوانند با این اصول میزان ریسک های ناشی از کار را کاهش دهند و همچنین سازمان ها بتوانند موضوع بهداشت و رفاه کارکنان را جدی تر پیگیری کنند. . شرکت پیوندشیمی آبادسازان پارس مفتخر بوده که این گواهینامه را کسب نموده واهداف این تاییدیه ها رابه صورت منظم رعایت کند.

ایزو17025

استاندارد بین المللی ایزو ۱۷۰۲۵ ISO الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمون ها و یا کالیبراسیون و همچنین نمونه برداری را مشخص می سازد.  این استاندارد ازمایشگاهی در جهت بهبود کنترل کیفی و کنترل کیفی است.

اروپا ce

گواهینامه CE (گواهینامه انطباق محصول اتحادیه اروپا)

انجمن بتن ایران

همراه با گسترش روز افزون مصرف سییجاد انجمنییتهای علمی و فنی و تحقیقاتی در این زمییت دهد از مدت های پیش در اذهان عمومیین رشته از مهندسی وجود داشته است. در نتیجه ممارست و فعالیتهای ممتد و پیگیرییین حرفه بعمل آمد.

بدنبال این امر اولین جلسه مجمع عمومی اعضا موسس انجمن بتن ایران در تاریخ 78/11/27 با حضور نماییل و ضمن انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان اساسنامه انجمن در 26 ماده و 25 تبصره به تصویب رسیده است.
یوند شیمی آبادسازان پارس مفتخر بوده به واسطه ی دانش و تجربه ی نیروی جوان و تحصییه ی اهداف این انجمن عضوی

انجمن تولییمیایی صنعت ساختمان

درباره ی این انجمن و اهداف ما
در مهرماه سال 1386 و طی شماره 310 ثبت حضورمان را در صنوف انجمن هایی اعلام نمودییب 13 سال است در صدد آن هستیم رسائی صدایییییانگذاران این صنعت و پیی 1350 برمیگردد و حدود نیم قرن از آغاز این صنعت سپری شده است . گستردگی و تنوع در تولید مصالح ساختمانی اعم از مصالح اولیه همانند سیمان ، سنگدانه های بتن، آجر ، گچ ، میی ، و انواع دیییر مصالح دیگر از جمله پوشش های سطوح داخلیی و سرامییا سطوح خارجی همانند سنگ و یا پوشش های نمای خارجی ساختمان و قطعات پیش ساخته ویژگی و استاندارد های خود را در ایستائی و پایداری طلب می ،ما در تلاشیین اساتید و با علم روز محصولاتییفیت تولییم تا سهم بزرگ خودمان را در این صنعت با نامی نیی بگذاریم این واحد تولیدی  عضو این انجمن است و  با اهداف و اساس این انجمن اشناست و به زودی عضو استاندار این انجمن می شود.

انجمن تونل ایران

تحقیق و توسعه (R&D) تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره ورییفیت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نیز دیگر عواملییش توان رقابتی سازمانها موثر هستند، دارد.واحد تحقیق و توسعه، قلب ییا سازمان  است و نقش آن تغذیییی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های مدیریت است ، پیوند شیمی واحد تحقیق و توسعه ییین انجمن راه اندازیین تاییده شد.

انجمن تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء دانش فنی و صنعت تونل‌سازی و فضاهای زیرزمینیییفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی در زمینه‌های مربوط، انجمن تونل اییل شد و پیوند شیمی آبادسازان پارس پیرو اهداف ایین حرفه گذاشت تا با تولید مواد ترمیم و مقاوم سازی ، انواع مواد تخصصی اب بندی وخدمتی به ای