۱۰ نکته کلیدی در خرید چسب

چسب-پست-فرمینگ-KP14

بحث در مورد خواص یک چسب ازنظر کیفی و ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی آسان به نظر می‌رسد . اما تعریف اینکه منظور از عملکرد چیست مشکل می‌باشد در مرحله نخست باید بپرسیم :

  • تحت چه شرایطی قرار می‌گیرد.
  • در طول چه مدتی سیکل چسبندگی کامل می‌شود.
  • به چه قیمتی در فرآیند تولید تأثیر می‌گذارد.
  • و به چه دقتی با چسب می‌توان کارکرد.
  • پاچه کیفیتی بهتر است.
  • در چه شرایط آب و هوایی مناسب است.
  • تحت چه فشارهای کششی و تنشی قرار می‌گیرد.
  • در چه نوع بسته‌بندی بهتر است.
  • دسترسی سهل و آسان جهت خرید و تدارک.
  • چقدر عوامل زیست‌محیطی و عدم آسیب به نیروی انسانی موردتوجه قرارگرفته است.

نیاز به چسب از گذشته‌های خیلی دور به وجود آمده است، در دوران باستان از گل و کودهای حیوانی استفاده می‌کردند و پس از سال‌ها  پیشرفت از چسب‌های حیوانی و گیاهی می‌توان نام برد که در شرایط جوی و فیزیکی دوام نداشتند و ممکن بود در برابر رطوبت و آب‌وهوای سرد و خیلی گرم کارایی خود را از دست بدهند . اما امروزه شاهد جایگزین شدن تعداد زیادی رزین‌های سنتزی و یا کائوچوهای طبیعی و مصنوعی تولیدشده توسط پتروشیمی هستیم که می‌توان برای تولید یک چسب مناسب که تمام خواص کیفی را در نظر دارد فرمول کرد. امروزه با تحول صنعت و فنّاوری در فرآیند تولید می‌توانیم قطعات موردنیاز و یا مورداستفاده در خطوط تولید را به‌وسیله چسب‌ها به یکدیگر اتصال دهیم.

شما باید وارد شویدتا بتوانید دیدگاه خود را ارسال کنید